» Onze nieuwe raadsleden

Keerpunt '98 hoopt versterkt uit de gemeenteraadsverkiezingen te komen. Wij hopen dan echt te kunnen werken aan een nieuwe bestuurscultuur, waarin de belangen van alle inwoners van onze gemeente behartigd worden en waarin verhoudingen tussen bestuurders en de gewone burgers correct, helder en doorzichtig zijn. Correct: zodat iedereen gelijk en met respect behandeld wordt. Helder: zodat voor iedereen duidelijk is wat de bevoegdheden van elke bestuurder en/of ambtenaar zijn. Wat er gedaan moet worden en door wie. Welke nevenfuncties er zijn en welke belangen invloed kunnen hebben in het besluitvormingsproces. Doorzichtig zodat alles controleerbaar is. Met Uw steun kan Keerpunt '98 hiervoor staan, zoals wij ook in de afgelopen vier jaar daarvoor stonden.

Wij stellen U voor; de mensen die in de volgende raadsperiode samen met Jan van Tilburg Uw raadsleden kunnen en willen zijn:

[]

Lidy van Beek-Laurijssen, geboren te Baarle-Nassau, 47jaar, gehuwd, 2 kinderen.
Lidy woont in Baarle-Nassau, Hulstakker 36.
Zij werkt als conciërge/beheerder in het Kultureel Centrum Baarle.
Lidy is al meer dan 30 jaar leiding bij de Stichting Jeugdwerk Baarle.
Bestuurservaring: voorzitter Medezeggenschapsraad en lid van de Ouderraad van de Aloysiusschool, afgevaardigde van de Medezeggenschapsraad in de begeleidingscommissie fusie Aloysiusschool en Zevensprong.
Drijfveer: "Bij het Jeugdwerk heb ik geleerd om op de 'kleintjes' te letten. Daarmee doel ik op het financiële beleid maar ook op het verenigingsleven van Baarle-Nassau. Want die vele verenigingen maken Baarle-Nassau tot een gemeente die iets 'groots' binnen haar gemeentegrenzen heeft. Nauw samenwerken met een groep mensen en 'de klus klaren' geeft een voldaan gevoel. Vaak wordt over 'de jeugd van tegenwoordig' in negatieve zin gesproken. Ik ken de jeugd juist met een positieve instelling. Dat is ook de drijfveer om door te gaan met het jeugdwerk. Ik geloof in mensen en in datgene wat zij voor anderen kunnen betekenen. Ik heb groot respect voor al die jonge mensen die het jeugdwerk gestalte geven. Ook de jongeren die de afgelopen maanden in schuren gebouwd hebben om de carnavalsoptocht te maken tot wat hij is, verdienen ons respect en onze waardering."
Hobby's: verenigingsleven, verenigingsleven en verenigingsleven.
Lidy staat op de 2e plaats van de kandidatenlijst van Keerpunt '98.

Ton van der Putten, geboren in Baarle-Nassau, 38 jaar, ongehuwd.
Ton woont in Baarle-Nassau, Gen. Maczeklaan 20.
Hij werkt als teamcoördinator bij het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch in Woudrichem.
Bestuurservaring: secretaris van onze personeelsvereniging van het waterschap, vier jaar lid van de commissie middelen, laatste vier jaar raadslid en lid van de commissie grondzaken.
Hobby's: al ruim 27 jaar muzikant ben bij Harmonie St. Remi, daarnaast ook nog op het hoogste niveau bij de PTT-Harmonie in Breda, lid van de ABC-Milieugroep.
Bijzondere belangstelling: Met name de 'harde sector' ligt hem na aan het hart, zoals bijvoorbeeld milieuzaken, de verkeersproblematiek, de wegen, de rioleringen, de revitalisering van het platteland en de bescherming van onze mooie natuur.
Zijn stelling: "Ik ben absoluut niet van mijn geloof gevallen, mijn ideeën blijven dezelfde en passen binnen de kaders van Keerpunt '98. Voor mij is één ding zeker: net zoals in de muziek geldt ook voor de politiek dat met goed samenspel het meest wordt bereikt en dat is dus bij Keerpunt '98".
Ton staat op de 3e plaats van de kandidatenlijst van Keerpunt '98.

Johan van Sas, geboren in Baarle-Nassau, 37 jaar, gehuwd, 2 kinderen.
Johan woont in Baarle-Nassau, Eksterlaan 34.
Hij is parttime huisman en werkt parttime als kok bij restaurant de Lindeboom.
Bestuurservaring: lid van de Medezeggenschapsraad van de Akkerwinde.
Hobby's: Herman Brood (al vanaf zijn 14e fanatiek fan), wandelen, met de kinderen naar het bos en fietsen.
Bijzondere belangstelling: politiek, natuur en milieu, duurzame energie en veel natuurlijk groen.
Grootste droom: het realiseren van een goed gemeentebestuur en een duurzaam, ecologisch en 0% energie huis bouwen.
Johan staat op de 4e plaats van de kandidatenlijst van Keerpunt '98.

Annie Martens, geboren in Gilze, 53 jaar, gehuwd, 4 kinderen.
Annie woont sinds 1975 in Baarle-Nassau, Boschoven 11.
Zij werkt als commercieel-administratief medewerkster.
Bestuurservaring: 12 jaar bestuurslid van A.V. Gloria (atletiek)
Hobby's: lezen, muziek, tuinieren, tennis, wandelen enz, enz,
Bijzondere belangstelling: ontwikkeling van het platteland, milieu, verkeersproblematiek, scholing, gezondheidszorg en ouderenzorg.
Verwachting: hoopt een bijdrage te kunnen leveren aan een goed gemeentebestuur.
Annie staat op de 5e plaats van de kandidatenlijst van Keerpunt '98.