? Speerpunten

Keerpunt '98 heeft een brede lijst met kandidaten voor de gemeente-raadsverkiezingen van 6 maart a.s.

Kandidaten die met enthousiasme en kennis van zaken het bestuur van onze gemeente opnieuw vorm willen geven.

Keerpunt '98:

- voor een goede Raad
- voor evenwicht in ons plaatselijk bestuur
- voor een helder, doorzichtig en eerlijk beleid
- voor alle beroepsgroepen en alle doelgroepen
- voor alle kernen
- voor onze verenigingen
- voor een betere samenwerking met Baarle-Hertog
- tegen belangenverstrengeling
- voor een correct financieel beleid en betaalbare OZB
- voor meer woningen voor onze jongeren


Keerpunt '98: het alternatief.Keerpunt '98:

- Omdat een evenwicht in de politieke verhoudingen belangrijk is voor het functioneren van de democratie.
- Omdat een goede controle op het bestuur van essentieel belang is.
- Omdat het beleid om moet en er een gedegen financieel beleid gevoerd moet worden.
- Omdat Keerpunt '98 een politieke partij is die door haar inzet en inzicht veel bereikt heeft in de afgelopen raadsperiode.
- Omdat Keerpunt '98 een wethouder kan en wil leveren.

Keerpunt '98 in Ulicoten:

- Omdat Ulicoten een volwaardig deel is van de gemeente Baarle-Nassau en dus ook op een volwaardige manier deel moet kunnen nemen aan het bestuur van onze gemeente.

- Omdat de inwoners van Ulicoten, indien zij uitsluitend in de fractie Ulicoten verenigd zijn, altijd een minderheid zullen zijn. Daardoor is Ulicoten dan altijd afhankelijk van de welwillendheid van andere partijen. Dit geldt ook als deze fractie deelneemt aan het College. Zij vertegenwoordigt daar immers slechts de helft van het politieke gewicht van haar coalitiepartner(s).

- Omdat de inwoners van Ulicoten, als zij vertegenwoordigd zijn in meerdere partijen, de mogelijkheid hebben om de belangen van Ulicoten aan de basis van de besluitvorming in te brengen. Zo krijgen meerdere partijen kennis van de wensen en problemen van de inwoners van Ulicoten en zal in de raad gemakkelijker een meerderheid ontstaan om oplossingen aan te dragen en voorstellen hierover aan te nemen.

- Omdat Keerpunt '98 een afspiegeling wil zijn van de hele gemeenschap. Zij wil uitgroeien tot een grote partij, waarin de belangen van alle inwoners van onze gemeente op een evenwichtige wijze worden afgewogen. Vanuit die invalshoek wil Keerpunt '98 graag een lid van het college leveren.

Keerpunt '98 in Castelr?:

- Omdat Castelr? het verdient om serieus genomen te worden.
- Omdat Castelr? het verdient in verschillende partijen vertegenwoordigd te zijn.
- Omdat Castelr? het recht heeft dat de politieke partijen haar als een volwaardig deel van de gemeente zien.
- Omdat Castelr? het recht heeft dat haar belangen vanuit verschillende invalshoeken en politieke visies behartigd worden.Keerpunt '98:
Omdat ze zeggen wat ze doen! Omdat ze doen wat ze zeggen!