» De zachte sector

Als aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 6 maart a.s. zullen we wekelijks een onderwerp uit ons beleidsprogramma 2002-2006 toelichten. Ja, U leest het goed, beleidsprogramma 2002-2006, omdat het ook nog geldig is na de verkiezingen! Deze week "de zachte sector".
In de voorbije raadsperiode heeft de raad een heel moeilijke beslissing moeten nemen. Als gevolg van de korting op het gemeentefonds moest er bezuinigd worden. Na hele moeilijke overwegingen heeft de raad een pakket van maatregelen aangenomen waardoor op een "evenwichtige" wijze de bezuinigingen verdeeld werden over de zachte en de harde sector! Tenminste dat leek zo. Achteraf blijkt dat door deze maatregelen de zachte sector helemaal lam gelegd is en er nog nooit een periode is geweest waarin er zoveel in de harde sector is uitgegeven als de afgelopen raadsperiode. Er zal dus hoognodig een bijstelling moeten plaats vinden. Omdat wij voor een financieel gezond beleid zijn met aanvaardbare belastingtarieven zullen we keuzes moeten maken, elke euro kan immers maar één keer uitgegeven worden. In dit artikel zullen we proberen aan te geven hoe onze keuzes zullen zijn.

- Het Cultureel Centrum en de Stichting Samenlevingsopbouw Baarle (SOB) zijn van een heel grote waarde voor de hele Baarlese gemeenschap. Een positieve benadering van uit onze gemeente vinden we noodzakelijk. Wij kiezen voor een goede regeling voor de voorziening zoals die nu bestaat.

  1. Vooral de vragen rond het personeel moeten nu eindelijk eens opgelost worden. Al maanden ligt er een rapport van een deskundige over dit onderwerp. Er is nog niets mee gedaan. Sterker nog, de raad kent de inhoud van het rapport nog steeds niet. Het Cultureel Centrum vervult een belangrijke taak in onze gemeenschap en verdient dus ook een correcte behandeling. Als er meer menskracht nodig is om die taak te kunnen vervullen dan moeten wij daar gewoon voor zorgen.
  2. Er ligt nog altijd de opdracht van de gemeenteraad aan het SOB om te bezuinigen. Dit is het gevolg van de raadsbesluiten rond de eerder genoemde korting op het gemeentefonds. Over dit besluit hebben zich al verschillende commissies gebogen. Het lijkt erop dat die bezuiniging gewoon niet mogelijk is. Wij zijn voorstander om dit raadsbesluit te heroverwegen.

- Het Dorpshuis is belangrijk voor de kern Ulicoten. Wij willen kijken naar de constructies die rond dit gemeenschapgebouw zijn afgesproken en deze heroverwegen. Waar we niet mee zeggen dat alles hetzelfde geregeld moet zijn als in het Cultureel Centrum.

- De verenigingen zijn het cement van onze samenleving. De sociale samenhang van onze gemeenschap wordt in grote mate beïnvloed door het verenigingsleven. Verenigingen hebben een taak in onze gemeenschap, elk op hun eigen gebied. Als het gemeentebestuur die taak zelf zou willen vervullen zou zij dat niet eens kunnen en zou dat in ieder geval veel meer geld kosten. Vanuit dat gezichtspunt moet het gemeentebestuur de verenigingen benaderen. Met een positieve instelling en waardering dus. Ook met het besef dat de verenigingen heel belangrijk zijn. Ondersteuning van verenigingen is daarom ook een taak van de gemeente. Financiele ondersteuning, maar niet alleen dat. Vooral een positieve benadering is belangrijk. De instelling moet niet zijn dat het gemeentebestuur tien reden zoekt waarom een evenement niet door moet gaan. We moeten zoeken naar mogelijkheden om de verenigingen te helpen bij de organisatie van hun taak. Uiteraard moeten verenigingen daarbij gelijk behandeld worden, als de ene vereniging iets mag organiseren, mag de andere dat in principe ook. Natuurlijk binnen een aantal randvoorwaarden.

- Al jaren zijn er in onze gemeenschap een aantal verenigingen en stichtingen actief die zich toeleggen op het jongerenwerk. Zij hebben uitstekend werk verricht en doen dat nog steeds. Er is geen enkele reden om deze verenigingen in hun functioneren te hinderen. Integendeel, zij verdienen onze volledige steun. Keerpunt '98 wil die ook blijven geven. De jeugd- en jongerenwerkster is een aanvulling maar ook een ondersteuning van het werk dat nu al gebeurt. Dat moet het ook blijven. Zij moet zelfstandig kunnen functioneren! Zij is tenslotte deskundig!! Wij moeten voorkomen dat het gemeentebestuur zich gaat mengen in het beleid van deze functionaris. Overleg en rapportage is uiteraard noodzakelijk, maar er mag geen structuur ontstaan waarin van bovenaf alles wordt opgelegd. Wij willen een jeugd- en jongerenwerk dat werkt!

Uiteraard kosten onze keuzes geld. Zoals elke keuze geld kost. Wij willen dat financieren door de harde sector te houden aan de bezuinigingen die afgesproken zijn. Beide sectoren zijn belangrijk! En dus moeten beide sectoren op een evenwichtige wijze behandeld worden. Het overschot op de jaarrekening van onze gemeente biedt ruimte. Al enkele jaren hebben we een overschot van meer dan 500.000 euro! (meer dan een miljoen gulden). Een betere waardering van de zachte sector kost ons tussen de 5 en 10 procent van dat overschot. Dat moet het ons waard zijn.

Ons beleidsprogramma is al te vinden op www.keerpunt98.nl en wordt deze week bij U bezorgd.
Leo Wens, secretaris
Margrietstraat 2
5111 AV Baarle-Nassau
013-5078143
www.keerpunt98.nl