» Woningen voor de jongeren!!

Keerpunt '98 ervaart de huisvesting van onze jongeren als een groot probleem. Het probleem is veel groter dan de meesten beseffen. Onze jongeren kunnen bijna niet aan een huis komen in onze dorpen. Voor de jongeren zelf is het soms heel frustrerend en voor de gemeenschap is dit op termijn catastrofaal. Als wij er niet in slagen dit probleem op te lossen zal de bevolking van onze gemeente sterk vergrijzen en zullen allerlei voorzieningen die bij een dorp horen verdwijnen. Het gevolg is dat de leefbaarheid op het platteland verdwijnt. Minder jongeren, minder kinderen, verenigingsleven weg, Dorpshuis weg, Kultureel Centrum weg. Je moet er toch niet aan denken. Er zijn tal van landen in Europa die dit probleem gekend hebben.

De woningnood op het platteland, want zo mogen we het echt wel noemen, wordt veroorzaakt door twee tegenstrijdige wettelijke bepalingen:
- Iedereen mag zich vrij door heel het land vestigen!
- Onze gemeente mag alleen maar bouwen voor haar eigen natuurlijke groei.
Dat deze twee bepalingen met elkaar in conflict komen hoeft verder geen uitleg. Het zal duidelijk zijn dat er een probleem ontstaat als we alleen maar mogen bouwen voor onze eigen jongeren en die woningen vervolgens toch aan mensen van elders moeten toewijzen. Toch zullen we moeten leven met de wettelijke bepalingen zoals die er zijn. Tegelijkertijd moeten we proberen om binnen dat wettelijk kader oplossingen te vinden. Bovendien moeten we er alles aandoen om de regelgever zo te beïnvloeden dat er aanpassingen komen.

Keerpunt '98 is voorstander van de volgende oplossingen:

  1. De woonstichting moet in haar toewijzingsbeleid van huurhuizen de nadruk leggen op de huisvesting van jongeren. Dit zal al wat oplossen. Er is weinig animo van jongeren van buiten de regio. Het is eigenlijk een heel simplistische oplossing die we hierbij aandragen maar het is nog maar een half jaar geleden dat we in de gemeenteraad voor deze regel heel hard hebben moeten knokken.
  2. In het toewijzingsbeleid van bouwkavels zal de gemeente zich moeten richten op de jongeren. In de toekomst zal er voornamelijk gebouwd moeten worden voor de jeugd. De puntentelling zal hiervoor aangepast moeten worden.
  3. De bouwkavels moeten een omvang aangepast worden zodat jongeren die ook kunnen betalen c.q financieren.
  4. Het gemeentebestuur, de Raad en alle politieke partijen moeten met volharding aandringen op bijstelling van de regelgeving. Zij moeten zich hiervoor wenden tot de provinciale en landelijke overheid maar ook tot de landelijke politieke partijen. Acties moeten we daarbij niet uit de weg gaan. We moeten meer durf hebben. Alleen dan zal het besef groeien dat er iets mis is.

Leo Wens, secretaris
Margrietstraat 2
5111 AV Baarle-Nassau
013-5078143
www.keerpunt98.nl