» Verklaring van Ton van der Putten

In de raadsvergadering van 31 januari jl heeft Ton van der Putten een verklaring afgelegd. De tekst van deze verklaring vindt u hieronder.

"Na ruim acht jaar lid te zijn geweest van de Vooruitstrevende Partij Baarle, heb ik eind vorig jaar besloten deze partij te verlaten. De laatste jaren opereerde de fractie steeds meer in haar eentje zonder bestuur en achterban. Regelmatig hebben we met ons drieën de vraag gesteld voor wie we bezig waren. Met het toekomstperspectief was en is het mijns inziens somber gesteld. Er was al geen solide basis en die zie ik de nabije toekomst ook niet komen. Bij Keerpunt '98 zijn de noodzakelijke randvoorwaarden wel aanwezig. De wijze waarop Keerpunt '98 zich de afgelopen vier jaar geprofileerd heeft, een aansprekend beleidsprogramma en de wijze waarop ze de discussie aangaan zowel binnen de gemeenteraad als daarbuiten met onze burgers, getuigt van een eigentijdse manier van politiek bedrijven. Reden voor mij om me aan te sluiten bij Keerpunt '98.
Vier jaar geleden ben ik door de toenmalige VPB-kiezers in de raad gekomen. Daar ben ik ze nog altijd dankbaar voor. Reden voor mij om niet voortijdig op te stappen, maar de volle raadsperiode voor de VPB af te maken."