Keerpunt ’98: Het alternatief


Baarle-Nassau is een levendige plek waar je ontspannen kunt wonen. Investeren in ondernemerschap, betaalbare woningen en een frisse visie voor het centrum zijn de sleutels tot succes.

Dit vraagt om lef, creativiteit en luisteren naar wat de inwoners van Baarle-Nassau, Ulicoten en Castelre echt belangrijk vinden. Dit vraagt om een open en transparant alternatief voor beleid en uitvoering van de afgelopen vier jaar.

Er is veel tijd gestoken in een nieuwe visie voor onze gemeente. Wij vinden dat we nu samen aan de slag moeten om plannen te realiseren.

De 8 belangrijkste thema’s van Keerpunt ’98 zijn:

  1. Investeer in een levendig, groen en gezellig centrum
  2. Geef ondernemers de ruimte
  3. Behoud karakter van oude gebouwen en monumenten
  4. Zorg voor balans tussen agrarische sector, toerisme en natuur
  5. Voorzie in passende woonruimte voor jongeren
  6. Realiseer een Europese gemeente met Baarle-Hertog
  7. Behoud in onze gemeente een eigen loket
  8. Organiseer zorg en jeugdhulp op maat

1. Investeer in een levendig, groen en gezellig centrum

Een centrum waar altijd iets te beleven is voor zowel inwoners als bezoekers. Met kroegjes, koffietentjes en winkeltjes waar je in de avond nog eens doorheen wandelt. We inventariseren bij bewoners aan welke voorzieningen en winkeltjes zij behoefte hebben en hoe de gemeente hieraan kan bijdragen. Denk hierbij aan het aanpakken van leegstand en het stimuleren van hergebruik, dit door het aanpassen van gemeentebeleid en (bouw)voorschriften. Haast is hierbij geboden. Als de rondweg af is, moeten we direct aan de slag met het opwaarderen van het centrum.

2. Geef ondernemers de ruimte

Door het wegnemen van de regeldruk voor startups, zzp-ers en mkb-ers, voor bijvoorbeeld vergunningen of aanbestedingsprocedures, biedt Baarle-Nassau een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor (nieuwe) ondernemers. Dit brengt levendigheid mee en zorgt voor economische groei. Hiervoor moeten we minder werken vanuit controle en regelgeving, maar vanuit samenwerking en resultaat.

3. Behoud karakter van oude gebouwen en monumenten

Bij de renovatie van het gemeentehuis is gebleken dat het goed mogelijk is om met toonaangevende oude elementen en nieuwbouw samen een mooi nieuw gebouw weg te zetten. Dit moet ook mogelijk zijn voor het huidige gebouw van het Cultureel Centrum Baarle.

4. Zorg voor balans tussen agrarische sector, toerisme en natuur

Baarle-Nassau is uniek gelegen op de grens met Vlaanderen omgeven door een prachtig weidse natuur, historische hoogtepunten en levendige agrarische sector. Voor het optimaal beheren, onderhouden en gebruiken van het buitengebied is het nodig om meer ruimte te geven aan de Keerpunt ‘98 8-puntenplan agrarische sector, Mkb-ers, horeca en toerisme. Meer ruimte geven door het verkorten van procedures voor herbestemming en te sturen op een duurzame agrarische sector door koplopers te belonen. Zodat het goed vertoeven is onder het genot van een lekker streekbiertje of -wijntje.

5. Voorzie in passende woonruimte voor jongeren.

Jongeren tot 30 jaar verdienen een eerlijke kans om in Baarle te blijven wonen. De beschikbaarheid van betaalbare huur- en koopwoningen is hiervoor essentieel. De gemeente moet hierover afspraken maken met woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars.

6. Realiseer een Europese gemeente met Baarle-Hertog

Creëer in onze beider gemeentes (Nassau EN Hertog) bestuur op maat. Besluit gezamenlijk, in een Europese gemeente, over zaken die zowel Hertog als Nassau aangaan, zoals de inrichting van de openbare ruimte of het behoud van een sterk verenigingsleven. Gemeentetaken die typisch Nederlands zijn, worden dan samen met andere Nederlandse gemeenten geregeld.

7. Behoud in onze gemeente een eigen loket

Het gemeentehuis moet een open huis zijn voor elke inwoner. Voor een nieuw paspoort, rijbewijs of vergunning moet je gewoon op het gemeentehuis in Baarle terecht blijven kunnen. Dus niet in Rijen of alleen op afspraak en aan huis. De gemeente denkt mee met aanvragers om samen tot een oplossing te komen.

8. Organiseer zorg en jeugdhulp op maat

Persoonlijke aandacht is een oeroud principe maar lijkt in de huidige wet en regelgeving op de achtergrond te raken. Vanuit Keerpunt ‘98 maken we ons hard om regels en procedures minder leidend te laten zijn, zodat de wijkverpleging en thuiszorg weer kunnen doen wat nodig is. Waarbij echt contact voorop staat en geen papieren besluit, zodat het mogelijk is om fijn en verantwoord thuis te kunnen wonen.

Is dit ook wat jij wilt voor ons Baarle-Nassau, stem dan 21 maart op Keerpunt ’98!