Keerpunt 98
Politieke partij voor de gemeente Baarle-Nassau
Kvk: 40260878

Secretariaat:
Leo Wens
Margrietstraat 2
5111 AV Baarle-Nassau
Welkom

Deze site is bedoeld om onze visie aan u over te brengen. Niet alleen door u in de gelegenheid te stellen om deze na te lezen, maar ook door u de mogelijkheid te bieden om er (inter-)actief aan deel te nemen.
Wij streven openheid na. Daarom nodigen wij u uit om uitgebreid en in alle vrijheid kennis te nemen van onze standpunten en om uw reactie daar op te geven.


Op het Forum kunt u reageren op alle onderwerpen waarover gediscussieerd wordt. U kunt vrij uw mening geven en uw argumenten inbrengen (zorg er wel voor dat u niet beledigend bent).
U kunt ook een nieuw onderwerp ter discussie stellen. Zo kunt u de standpunten die onze partij inneemt be?nvloeden. Maar ook de andere partijen kunt u be?nvloeden, want... ...er wordt gekeken.Annie Martens (gemeenteraadslid), Lidy van Beek (fractievoorzitster),
Jan van Tilburg (wethouder) en Fons van Tilburg (gemeenteraadslid)