» Beleidsprogramma Pagina 3/12

« &Vorige pagina Volgende pagina& »

Twee punten blijven echter ongewijzigd en wel:
onze uitgangspunten en het feit dat een beleidsprogramma duidelijk anders is dan een verkiezingsprogramma, een beleidsprogramma is namelijk ook na de verkiezingen nog van kracht.

» onze uitgangspunten:

  1. Wij zijn een politieke partij, geen belangengroepering.

  2. Uitgaande van gelijke rechten voor, en in dienst van, alle inwoners bepalen gekozen bestuurders het beleid, daarbij ondersteund door het ambtenaren-corps

  3. Op basis van gelijkwaardigheid en behoud van eigen identiteit willen we de samenwerking met Baarle-Hertog verder uitbouwen.

  4. We zijn ons bewust van de bijzondere situatie van onze gemeente en willen die behouden. Waar nodig en mogelijk moeten we op deze basis samenwerking zoeken met andere gemeenten.

  5. Het financieel beleid moet helder zijn, onze inwoners hebben het recht te weten waar hun gelden aan besteed worden

« &Vorige pagina Volgende pagina& »