» Beleidsprogramma Pagina 2/12

« &Vorige pagina Volgende pagina& »

Keerpunt '98
beleidsprogramma 2002-2006


Voor U ligt ons beleidsprogramma 2002-2006. Het is een vervolg op ons beleidspro-gramma 1998 t/m 2002. Uiteraard aangepast aan de ontwikkelingen.
Een aantal punten uit ons programma 1998-2002 zijn namelijk dank zij onze voorstellen, of mede dank zij onze opstelling bereikt.
Bijvoorbeeld de volgende punten:

« &Vorige pagina Volgende pagina& »