? Beleidsprogramma Pagina 1/12

Volgende pagina& ?


Beleidsprogramma 2002 t/m 2006

Dit is geen verkiezingsprogramma. Het is immers ook na de
verkiezingen nog geldig.
Wij willen dit programma namelijk omzetten in beleid !Politieke partij voor de gemeente Baarle-Nassau

Volgende pagina& ?