- -
-   Opstelling

Keerpunt '98 wil zijn doelen bereiken door:

 • Een constructieve opstelling in de raad, door  zinvol bij te dragen aan de besluitvorming;

 • Open en eerlijk te zijn over wat wij als partij willen;

 • De partij een correcte afspiegeling te laten zijn van alle bevolkingsgroepen van de gemeente;

 • Eerst zoveel mogelijk informatie te verzamelen over een onderwerp om vervolgens een weloverwogen standpunt in te nemen;

 • Ons beleidsprogramma af te stemmen op onze lange termijn visie en niet op populaire onderwerpen;

 • Durven te besturen: het gemeentelijk beleid kritisch en scherp volgen.

  

-