- -
-   Uitgangspunten

• Niet belangengroeperingen, maar echte politieke partijen met een visie moeten in het Baarlese bestuur functioneren. Keerpunt '98 is zo'n partij. Wij willen een partij zijn die de belangen van alle inwoners op een evenwichtige wijze afweegt. Waar een sfeer heerst waarbinnen een goede open politieke discussie kan worden gevoerd. Waar mensen naar elkaar luisteren en waarin elkaars mening wordt gerespecteerd.

• Keerpunt '98 wil het bestuur van onze gemeente zo organiseren dat het algemeen belang voorop staat. In het kader van noodzakelijke afwegingen moet het belang van elke burger op een evenwichtige wijze worden meegewogen. Eigenbelang van bestuurders mag geen enkele rol spelen bij de besluitvorming.

• Keerpunt '98 wil uitgroeien tot de grootste partij in onze gemeente, die potentie is er ook. Verder proberen we leden te werven uit alle lagen van de bevolking, uit alle kernen en uit alle beroepsgroepen, zodat we een zo breed mogelijk beeld hebben van de bevolking om tot een zuivere standpuntbepaling te komen.

• Keerpunt '98 wil ook deelnemen aan het dagelijks bestuur van de gemeente, zodat we het beleid wat we voor ogen hebben beter kunnen uitvoeren.

• Keerpunt '98 wil dat de gemeente wordt bestuurd met oog voor de lange termijn. Te vaak houdt de politiek zich nog bezig met de dagelijkse gang van zaken en ad-hoc beleid.

• Keerpunt '98 wil Uw steun om dit te bereiken.

 

-